Uzm. Dr. Çiğdem Çura Yaygın Kimdir?

Uzm. Dr. Çiğdem Çura Yaygın Kimdir?

  1971 Eylül ayında İzmir’de doğdum. Kahramanlar’da büyüdüm. Kahramanlar İlkokulu, Alsancak Ortaokulu, Namık Kemal Lisesi’nden sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1994 yılında mezun oldum. 2004 yılına kadar pratisyen hekim olarak çok çeşitli görevlerde ve illerde çalıştım. 2000 yılında psikiyatri uzmanı ve psikoterapist Dr. Emre Kapkın yönetiminde Grup Terapisi ve Psikodrama eğitimlerime başladım. Bu eğitimler sırasında psikiyatri uzmanı olmaya karar verdim. 2004 yılında TUS sınavına girerek Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında ihtisasa başladım. Asistanlık eğitimim sırasında Psikodrama eğitimlerime devam ettim ve yardımcı terapist diploması aldım. Uzmanlık eğitimime devam ederken Ankara’da Prof. Dr. Hakan Türkçapar ile Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi teorik ve temel aşamayı tamamladım. İstanbul’da Cinsel Terapi Eğitim ve Araştırma Derneğinden ( CETAD ) Cinsel Terapi eğitimimi tamamladım ve bir süpervizyon eğitimi aldım. 2009 yılında Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu danışmanlığında  Temporal Lob Epilepsisinde Depresyon Ektanısı ve Bilişsel İşlevler : Kantitatif EEG Araştırması konulu tez çalışması yaptım. Uzmanlık sınavında başarılı olarak 2009 yılında psikiyatri uzmanı oldum.

hakkimizda

  2010 – 2014 yılları arasında Londra’da yaşadım. Kanser hastaları ile ilgili toplantılara katıldım, Kanser Hastalarında Depresyon Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi aldım.

 2015-2018 yılları arasında Konya Akşehir Devlet Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi olarak görev yaptım. Bu sırada Madde Bağımlılığı Eğitimi ( Sağlık Bakanlığı, Konya ) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Eğitimi (Sağlık Bakanlığı , Konya) eğitimlerini aldım. İlişki pusulası aile çalışmaları enstitüsü Profesör Hürol Fışıloğlu tarafından verilen kurumsal, uygulamalı, supervizyonlu İlişki Terapisi - Aile ve Evlilik Terapisi eğitimi aldım.

  2018 yılında nihayet çok sevdiğim İzmir’e döndüm. Ocak ayından itibaren  Alsancak’taki muayenehanemde psikiyatrist ve psikoterapist olarak hizmet vermeye başladım.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Tabipler Birliği

Türkiye Psikiyatri Derneği,

İzmir Grup Terapileri Derneği

CETAD ( Cinsel Terapi Eğitim Araştırma Derneği )

Yayınlar:

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

A1. O. Özdel, S. Tümkaya, F. Karadağ, Ç. Cura, "Çok yüksek doz lorezepam bağımlılığı ve yoksunluk semptomları.", Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (ISI) , 18: 119-121 pp., 2008

B. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

B1. Yüksel D, Karadağ F, Kıraç FS, Çabuk T, Cura Ç,  Oğuzhanoğlu N, Özdel O, Ateşçi FÇ. Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Bölgesel Beyin Kan Akımı ve Bilişsel İşlevler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. 19 Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (25-27 Nisan 2007, Adana, Nükleer Tıp Dergisi 16 (S1); 6 (2007).

B2- Tümkaya S, Karadağ F, Oğuzhanoğlu NK, Varma G, Cura Ç. Şizo-obsesif bozuklukta silik nörolojik belirtiler ayırıcı bir özellik midir? 16. Anadolu Psikiyatri Günleri, 2007, Denizli (sözel bildiri)

B3- G.S. Varma, Ç. Cura Yaygın, N. Karagöz, K. Sarıçay, E. Kapkın.  Şizofreni ile yaşam: Sosyometrik Psikodramatik Grup Terapisi Süreci.  19.  Anadolu Psikiyatri Günleri, Haziran 2010, Eskişehir 

C. Kitap Bölümü

1-Bupropiyon Rush AJ, Hudziak J, Rettew DC. (çeviri Cura Ç, Karadağ F. “Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, Sekizinci Baskı” içinde. Ed (Sadock BJ,Sadock VA. (Çev editörleri Aydın H, Bozkurt H Dubowski S). Cilt 3, Bölüm 31.13 s: 2791-2796, Öncü Basımevi, Güneş Kitabevi Ltd Şti,2007; Ankara

2-Antikolinerjikler ve Amantadin. Nemeroff CB, Putnam JS (çeviri Cura Ç, Karadağ F) “Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, Sekizinci Baskı” içinde. Ed (Sadock BJ,Sadock VA. (Çev editörleri Aydın H, Bozkurt H Dubowski S). Cilt 3, Bölüm 31.7 s: 2727-2731, Öncü Basımevi, Güneş Kitabevi Ltd Şti,2007; Ankara